Purso startar en produktionslinje för återvunnet aluminium.

Purso är bland de första aluminiumtillverkarna i världen att skapa en produktlinje för återvunnet aluminium – Purso Greenline. Detta erbjuds de kunder som så önskar. Produktionslinjen garanterar att endast återvunnen råvara används för produktion. Materialåtervinning är miljövänlig och förbrukar bara 5% av den energi som används för att producera så kallad primäraluminium. Aluminium är ett utmärkt material när det gäller återvinning eftersom den behåller sin kvalitet.
Energibesparing och återvinning speglar kundens engagemang gällande miljövärde och miljöansvar i sin egen verksamhet.
Tillsammans med sin order kan kunden beställa ett Purso Greenline certifikat som intygar att kundens produkter endast innehåller 100% återvunnet aluminium. Certifikatet kan sedan användas i kundens egen marknadsföring.

För mer information kontakta oss på försäljningskontoret i Halmstad via
info@nordiskaluprofil.se alt. tele nr: 035-22 75 30